Lords of the Earth, Campaign X - Rules
Home | Rules | Hints | R & D | Builds | Religious | Misc
The Religious Interaction Table in Campaign X

 Themů 
You..RCEOCPNCSCJDSHSNHIHNHMJNMBTBLBSTDAZOEPAFAPOPNAMASA..You
RC-TTTHHHHHTTTTTTHHHHTHTTHTRC
EOT-TTHHHHHTTTTTTTHTHTHTTHTEO
CPTT-THTHHHTTTTTTTTTHTHTTHTCP
NCHHT-THHHHTTTTTTTHTTTTTTHTNC
SCHHHH-HHHHTTTTTTHTHTTHTTHTSC
JDHHTTH-TTHTTTTTTTTTTTTTHHHJD
SHHHHHHT-HHHHHHHHHHTHTHTTHTSH
SNHHHHHTH-HHHHHHHHHTHTHTTHTSN
HIHHHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHI
HNHHHTHHHHH-HTHTHTHTTTTTTHTHN
HMHHHTHHHHHH-THTHTHTTTTTTHTHN
JNHHHHHHHHHTH-TTTTTTHTHHHHHJN
MBHTTTHTHHHHHT-THTHTTTHTTHTMB
TBHTTTHTHHHTTTT-TTTTTTHTTHTTB
LBHTTTHTHHHTTTTT-TTTTTTTTHTLB
STHTTHHHHHHTTTTTT-HTTTTTTHTST
DAHHHHHTHHHHHTHTTH-TTTHTTHTDA
ZOHTTTTTHTHTTHTTTTT-TTTTTHTZO
EPHHHHTTHHHTTHTTTTHH-THTTHTEP
AFHHHTHHHHHTTTHHHHHHT-HTTHTAF
APHHHTHHHHHTTHTTTTHHHT-TTHTAP
OPHHHTHHHHHTTTTTTTTTHTH-THTOP
NAHHTTTTHHHTTTTTTTTTTTTT-HHNA
MAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-TMA
SAHHTTHHHHHTTTTTTTTTTTTTHH-SA
You..RCEOCPNCHCJDSHSNHIHNHMJNMBTBLBSTDAZOEPAFAPOPNAMASA..You